Godkendt vikarbureau

ICB A/S network er godkendt til at drive vikarbureau for chauffører. Godkendelsen gælder såvel for vore danske som udenlandske selskaber.

Vi er således et af de få danske vikarbureauer, som kan tilbyde udenlandske chauffører til lastbiltransport i Danmark.

Traditionel udlejning af chauffører til lastbiler

Vognmænd bruger vore chauffører til forskellige opgaver, som f.eks:

  • Kortvarige perioder i tilfælde af sygdom, kortvarig spidsbelastning osv.
  • Faste aftaler om periodisk bemanding af lastbiler, hvor lastbilen ikke kan "bære" en fuldtidsansat chauffør.

Outsourcing af bemandingsopgaver

Da størstedelen af vore chauffører kommer fra andre europæiske lande og ved hjælp af vores unikke chaufførkoncept, kan vi ofte hjælpe vognmænd med lønsomme individuelle løsninger, som kan handle om:

  • Chaufføradministration
  • Chaufførkontakt
  • Non Stop Trucking

Disse løsninger kan ofte give vognmænd en forbedret konkurrenceevne i form af:

  • Sparede ressourcer til personaleansættelse og personale administration
  • Fleksibel ansættelse efter behov og sæsonudsving
  • Bedre materieludnyttelse

Vore chauffører er ansat på helt legale kontrakter med de nødvendige forsikringer. Alle gældende regler omkring køre- hviletider overholdes.

Vore ydelser

Vore ydelser omfatter bl.a:

- Udlejning af chauffører

- Linietrafik

Kontakt os for en drøftelse af hvilke ydelser ICB A/S kan tilbyde din virksomhed